Az év vitarendezési ügyek jogásza/csapata – dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda

Alternatív vitarendezés az IP-jog területén

Dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda

A Dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda szakjogászokat és különböző iparági szakértőket tömörítő munkaközösség. Elsősorban az IP (szellemi alkotások) jog területén sajátos módszertant dolgozott ki, az infokommunikációs platformon megjelenő viták peren kívüli, alternatív rendezésére.

2016-ban az iroda munkásságát a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület az „Alternatív Vitarendezés Magyarországon” konferencia keretében mint gazdaságilag is elismert peren kívüli vitarendezési eljárást mutatta be. „Az év vitarendezési jogász csapata” díjra való pályázatukban – több esetük mellett – az egyik nemzetközi jogvitájuk lefolyását ismertették. Az ügyet – öt év parttalan vita után – mind a tíz ellenérdekű fél megelégedettségével közel húsz hónap alatt – pénzügyileg is realizáltan – sikerült lezárniuk. Az eset az USA és Japán tengelyen, Európán átívelően 54 állam jogára terjedt ki, 202 szabadalmat érintően. A feleknek nemzetközi szinten tudtak megoldást nyújtani vitás (jog)kérdésükben. A károkat, költségeket, az általános bírósági eljárásokban ismert tételekkel számítva közel negyedére, az eljárással kapcsolatos időt pedig közel nyolcadára sikerült csökkenteniük. Módszertanuk kiállta a nyelvi és kulturális különbségekből eredő eltérő szemléletek próbáját, a szakértőknek köszönhetően az eltérő gazdasági érdekekre is megoldást adott.

Az iroda tevékenysége példaként szolgál a piacon arra, hogy a viták – a jogászok által – nem csak, hogy kezelhetőek, hanem a felek közös bevonásával új együttműködéseknek is teret tudnak biztosítani. Az ügyfelek így erőforrásaikat arra fordíthatják, hogy a piacukra (is) hatást gyakorló döntéseik kimenetelére másként tekintve, egy újfajta, versenyközegükben vertikálisan és horizontálisan is kedvezőbb üzleti megoldásokban gondolkozzanak.

A SIT (Solve It Together!) módszertanuk lényege, hogy az ügy és a felek eltérő érdekeinek, céljaiknak és igényeiknek megértését és összehangolását segíti elő. A B2B szektorban jogilag, gazdaságilag, pénzügyileg is kivitelezhető megállapodások megkötését szorgalmazza. A részint arbitrációs és részint mediációs eljárási elemeket az üzleti szemléletű, közgazdasági végzettségű gazdasági mediátor a nemzetközi és a nemzeti anyagi jogi szabályok mentén vegyíti. A klasszikus peres eljárásban ismert „Ezt tetted velem” felütésű peres kezdeményezéssel ellentétben, az „Ezt tettük egymással!”, „Ebben a helyzetben vagyunk (közösen)!” megértése áll a felek fókuszában. Míg az előbbi a „vagy nyer” – „vagy veszít” elvén alapul, a különböző iparági területen jeleskedő szakértők az „is-is”, vagyis „nyer-nyer” elvén dolgoznak ki egyedi és kreatív megoldásokat. A SIT a konszenzusok megteremtését biztosítja anélkül, hogy bármelyik félnek jogszerű igényéről, jogáról, érdekének megvalósulásáról le kellene mondania.

A képen: dr. Sütő Ágota és Horváth Dénes

A képen: dr. Sütő Ágota és Horváth Dénes

A Dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda csapat tagjai:

• Horváth Dénes

• dr. Sütő Ágota

• dr. Harsányi Zita

• dr. Kovács István

• Szűcs Bálint

• Kóbor Attila Győző