Az év versenyjogi jogásza/csapata – A Szecskay Ügyvédi Iroda

Innovatív versenyjogi megfelelés

Szecskay Ügyvédi Iroda

A Szecskay Ügyvédi Iroda az ország egyik vezető, független magyar ügyvédi irodája, amely teljes körű jogi szolgáltatást nyújt a társasági és a kereskedelmi jog valamennyi területén. Az iroda versenyjogi csapatának vezetője dr. Keller Anikó. A versenyjogi csapat a jogterület minden szegmensét lefedi, képviseli ügyfeleit, illetve jogi tanácsot nyújt kartell- és erőfölényes ügyekben, összefonódások engedélyezése során, tisztességtelen versennyel kapcsolatos magatartások tárgyában, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmával kapcsolatban és általában reklámjogi kérdésekben is. Számos iparág jelentős képviselői megtalálhatóak a csoport ügyfelei között, mint például a Reckitt Benckiser vagy az Infiniti.

A pályázatban bemutatott ügyben az iroda egy vezető nemzetközi kozmetikai márkát képviselt a Gazdasági Versenyhivatal előtt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértésével kapcsolatban, mely eljárás jogsértés megállapítása nélkül zárult. A pályázatban a jogeset bemutatására az ügyfélnél alkalmazott megfelelési rendszer mint innováció összefüggésében került sor. Az ismertetett jogi megoldás kialakítása azért vált indokolttá, mert multinacionális társaságok esetén a termékek/szolgáltatások népszerűsítésére cross-boarder brandinggel kerül sor, és a vonatkozó kereskedelmi kommunikációt adaptálják az adott célpiacokra. Bár az európai uniós jogi szabályozás a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmával kapcsolatban teljes mértékben harmonizált, a nemzeti hatóságok jogértelmezése jellemzően eltér egymástól, ezért a célpiacokra történő adaptáció nem kis feladat sem marketing, sem pedig jogi szempontból.

A bemutatott rendszer olyan proaktív megoldás, amely napi szintű szoros együttműködést jelent az ügyfél és az ügyvédi iroda versenyjogi csapata között. A rendszer minden releváns szereplő részvételét biztosítja egy IT platformon keresztül.
Az alkalmazott jogi megoldás biztosítja, hogy a kereskedelmi kommunikációkat – közzétételük előtt – minden esetben marketing és R&D szakemberek, valamint jogi szempontból a Szecskay Ügyvédi Iroda versenyjogi csapata előzetesen ellenőrizhesse. Hatékony használata nagyban megkönnyíti a kereskedelmi kommunikációk megfelelőségének bemutatását és az esetleges kockázatok elkerülését.

A Szecskay Ügyvédi Iroda versenyjogi csapata sikerének alapja az adott ügyben (és általában is) a proaktivitás, a gyors válaszidő és a magas szintű szakmaiság ötvözése az ügyféllel való hatékony és szoros együttműködéssel, melynek következtében a megfelelés biztosítható. Az innováció mind ügyfél szempontból, mind jogi szempontból kiemelkedő, ezért büszkék arra, hogy a jogi szolgáltatások új dimenzióját kínálják innovatív platformokon ügyfeleik számára.

A képen (balról jobbra): dr. Budai Judit, dr. Keller Anikó, dr. Szecskay András, dr. Bozsonyik Hédi

A képen (balról jobbra): dr. Budai Judit, dr. Keller Anikó, dr. Szecskay András, dr. Bozsonyik Hédi

A Szecskay Ügyvédi Iroda csapat tagjai:

• dr. Keller Anikó

• dr. Bacher Gusztáv

• dr. Boronkay Miklós

• dr. Kerpel Dávid

• dr. Faludi Gábor Jr.