Az év munkajogi jogásza/csapata – Réti, Antall és Társai PwC Legal

EU Posting Map

Réti, Antall és Társai PwC Legal

A Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda a PwC Legal irodák globális hálózatának tagja, több mint 25 éve van jelen a magyar piacon, létszámát tekintve pedig egyike a legnagyobb hazai ügyvédi irodáknak. Az iroda valamennyi jogterületen, teljes körű jogi szolgáltatást nyújt. A PwC európai hálózata professzionális jogi hátteret biztosít nemzetközi projektek esetében, amelyeknél a Réti, Antall és Társai jogászai a PwC hálózatának szakértőivel együtt nyújtanak teljes körű jogi- és adótanácsadást ügyfeleik részére.

Az EU Posting Map elkészítésekor abból kellett kiindulni, hogy az EU-n belüli ideiglenes külföldi munkavégzéshez kapcsolódó EU-s szabályozás – azaz az Európai Parlament és Tanács 2014/64-s számú irányelve – speciális kötelezettséget ró a munkáltatóra. Egy tagország munkáltatójának ugyanis a bejelentési és foglalkoztatási kötelezettségét egy másik tagország szabályai szerint kell teljesítenie, és ehhez részleteiben ismernie kell a másik tagország szabályozását.
Ebből a szükségszerűségből alakult ki az a következtetés, hogy egy olyan egységes adatbázist kell létrehozni, amely bemutatja az egyes uniós tagországi szabályozások lényegét, és valamennyi tagország szabályait összefoglalja, továbbá az ügyvéd kollégák és munkáltatók, ill. az ügyfelek számára könnyen kezelhető és átlátható.
Az EU Posting Map-et forgató ügyfelek pontos információt kapnak arról, hogy az irányelvben meghatározott bejelentési kötelezettségüket a tagországokban milyen nyomtatványon, milyen tartalommal kell teljesíteniük, továbbá, hogy a munkavégzés helyén milyen egyéb kötelezettségek állnak fenn.
Az EU Posting Map előkészítése során alkalmazta a Réti, Antall és Társai azt a metodikát, hogy a jogszabályváltozást elsődlegesen tréning formájában tette értelmezhetővé ügyfelei és egyéb érdeklődők számára. Második lépésként terméket fejlesztett, melyben egyszerű, közérthető és átlátható módon próbálta bemutatni a jogszabályváltozás által generált legfontosabb jogokat, kötelezettségeket és össze-függéseket. A terméket ezt követően az iroda eljuttatta a jogszabályváltozással érintett és a termék kidolgozásában közreműködő európai ügyvéd kollegák számára, így lehetővé téve, hogy minél szélesebb szakmai réteg ismerkedjen meg az egyes tagországokban irányadó jogokkal és kötelezettségekkel, illetve az új szabályokkal.

A Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda azért tartja az EU Posting Map elkészítését példaértékűnek, mert ennek az adatbázisnak az elkészítésével egyszerű és közérthető módon dolgoztak fel egy viszonylag bonyolult adminisztrációs kötelezettségeket tartalmazó szabály-rendszert. Mindemellett jelentős mértékben megkönnyítette ügyfelei munkáját azzal kapcsolatosan, hogy amennyiben egy másik tagország területén kívánnak munkavállalót foglalkoztatni, úgy milyen körben, milyen jellegű bejelentési kötelezettséggel szembesülnek. Ez pedig mind az ügyvéd kollegáknak, mind pedig az EU Posting Map-et forgató munkáltatóknak versenyelőnyt jelent.

dr. Molnár Melinda és dr. Szűcs László

A képen: dr. Molnár Melinda és dr. Szűcs László

A Réti, Antall és Társai PwC Legal Ügyvédi Iroda csapat tagjai:

• dr. Szűcs László

• dr. Zsédely Márta

• dr. Molnár Melinda

• dr. Márton Edina

• dr. Necz Dániel

• dr. Lukas Krüger