Az év ingatlanjogi jogásza/csapata – Dr. Fazakas Zoltán József, Fazakas Ügyvédi Iroda

Lege artis – pro publico bono

Fazakas Ügyvédi Iroda

Dr. Fazakas Zoltán József Marosvásárhelyen született, tanulmányait Miskolcon, Leidenben végezte, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett doktori abszolutóriumot. 2008 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen megbízott oktató, de tanított Miskolcon és a Károli Gáspár Református Egyetemen is. Rendszeresen előad konferenciákon, szakmai fórumokon, publikál szakmai és társadalmi kiadványokban. 2011 óta ügyvéd, főleg a társasági és kereskedelmi jog, a klasszikus polgári jog területén gyakorolja hivatását, ötvözve a gyakorlati tudást a tudományos, elméleti felkészültségből fakadó eredményekkel és előnyökkel.

Jelölése alapját egy társasházi jogvita képezi, mely jogesetként BH2016. 35. számon ismerhető meg. Az általa képviselt alperesi társasház érvelését elfogadva a Kúria kimondta: társasházi határozat érvénytelenítése puszta alaki jogi szabálysértés bizonyításával már nem érhető el effektív, konkrét és valós kisebbségi jogi sérelem nélkül – új megközelítést teremtve ezzel a társasházi jogviták lefolytatásával kapcsolatban, aminek a társadalmi jelentősége kiemelkedő.
Az ügy konkrét eredményeképpen – évtizedes jogi harcot lezárva – sok család jogilag is hozzájuthatott az addig de iure nem létező, így de facto forgalomképtelen ingatlanához. Ebből fakadóan tulajdonhoz kapcsolódó jogaikon túl otthonukhoz közel gyakorolhatják a mindennapi életükhöz kapcsolódó egyéb jogaikat, így különösen választójogukat, illetve bejelentett lakcímükhöz kapcsolódó szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

A pernyertesség záloga a türelmen és a hagyományos jogszabály-értelmezésen felül a klasszikus polgári jogi és társasházi jogi érvelés mellett a jogtörténeti, közigazgatási jogi, alkotmányjogi, nemzetközi magánjogi érvrendszer felsorakoztatása volt, az irányadó szakirodalom és tudományos munkák áttekintésével és egyetemi kollégákkal való egyeztetésekkel. E széles körű szolgáltatás az ügyfél hatékony jogvédelmét jelenti, és példaként állítható a komplex jogi szolgáltatásnyújtás során.

Összegezve elmondható, hogy az ügyfél (és ezzel a közjó) érdekét a lege artis jogértelmezés és joggyakorlat szolgálja, ez vezet eredményre és változtatja meg érdemben, pozitív értelemben a családok életét.

A képen: dr. Fazakas Zoltán József

A képen: dr. Fazakas Zoltán József

Pályázó:

• dr. Fazakas Zoltán József