Az év bank-, tőkepiaci és biztosítási jogásza/csapata – Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda

NPL tranzakciók a CEE/SEE régióban

Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda

A Schönherr Közép- és Kelet-Európa egyik vezető ügyvédi irodája, mely a gazdasági élet minden területén nyújt jogi tanácsot. Proaktív, innovatív és megbízóink üzleti érdekeit mindenkor szem előtt tartó jogi megoldások, ezek a Schönherr-filozófia alapjai. Minőség, rugalmasság, innováció és praktikus problémamegoldás az összetett gazdasági jogi megbízásokban, ez az elképzelés vezeti az iroda munkáját a megbízásoktól egészen azok sikeres lezárásáig.

A magyarországi bankok számára különösen fontos – egyfelől a piaci, másfelől a szabályozói nyomás miatt –, hogy nem teljesítő hitelállományukat leépítsék. A bankok a válságot követően sokáig bíztak abban, hogy képesek lesznek nem teljesítő ügyfeleikkel szembeni követeléseiket behajtani, azok biztosítékait érvényesíteni. Mára világossá vált, hogy az egyre erősödő nyomás miatt a hagyományos work-out nem vezet eredményre a kívánt időn belül, ezért a bankok a nem teljesítő követelések értékesítése felé fordultak. A magyarországi bankok mérlegének megtisztítása egyfelől gazdasági, politikai cél jelenleg, másfelől nemzetgazdasági érdek.
A nem teljesítő követelések eladásával (NPL tranzakció) kapcsolatban rengeteg – egyszerűbb vagy összetettebb – jogi probléma merül fel, továbbá a nem teljesítő követelés portfólió jellegétől függően további jogi nehézségek támadhatnak (pl. fogyasztói hitelállomány esetén rengeteg fogyasztóvédelmi előírás köti meg a szerződő felek kezeit).
Ezen problémákat kimerítően felsorolni és bemutatni jelen keretek között lehetetlen lenne. Csak érzékeltetésképpen: a Ptk. szerződésátruházás, jogátruházás és engedményezés szabályait kell ütköztetni a zálogjogi szabályokkal, valamint mindezeket az átruházandó követelésállomány alapjául szolgáló szerződések rendelkezéseivel, ami minden esetben kimerítő due diligence-t kíván. A Hpt. követelésállomány átruházására, valamint az engedélyezésre vonatkozó szabályai mellett az MNB vonatkozó iránymutatásait is figyelem-be kell venni a tranzakció-struktúra kialakításakor. Ezekhez jönnek még a portfólió sajátosságai miatti jogterületek (pl. a már említett fogyasztóvédelem) szabályai, valamint a felek sajátosságai miatt felmerülő jogterületek (pl. versenyjog vagy munkajog), amelyek szintén alapvető hatással vannak az ügyvéd által kialakítandó struktúrára.
A valamennyi tényező figyelembevétele után kialakított struktúra számos különálló, de mégis szervesen kapcsolódó szerződés képében ölt aztán testet. Ezen szerződések összehangolása már az első tervezetek elkészítésekor is kihívást jelent, de az igazán nehéz feladat a felek közötti tárgyalások közben fenntartani ezt az összehangoltságot. A Schönherr azonban – irodáinak új szemléletű, régiós szinten integrált együttműködésével, az elmúlt években összegyűlt piaci tapasztalatát és szakértelmét felhasználva – kínál vonzó megoldást. Az iroda újszerű szervezeti és jogi megoldásokat dolgozott ki, aminek eredményeképpen hatékonysága növekedett. Az innovatív jogi struktúrák, amelyeket kifejezetten az NPL tranzakciókra fejlesztett ki, lehetővé tették, hogy a jövőben akár eladói, akár vevői oldalon képviseletet ellátva, ügyfelei elégedettek lehessenek. Megoldásai a tranzakciós határidők és költségek mindkét fél számára történő csökkentését tették lehetővé.

dr. Turi Anna, dr. Hetényi Kinga, dr. Szalóki Gergely

A képen (balról jobbra): dr. Turi Anna, dr. Hetényi Kinga, dr. Szalóki Gergely

A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda csapat tagjai:

• dr. Hetényi Kinga

• dr. Szalóki Gergely

• Matei Florea