Az év adójogi jogásza/csapata – Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda

Deloitte Legal: a precedenst teremtő csapat

Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda

A Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda adójogvitákra specializálódott csapata olyan ügyvédekből és adószakértőkből áll, akik adóhatósági szakmai múlttal rendelkeznek és kiemelkedő tapasztalatot szereztek az adó- és vámhatósági eljárásokban, valamint jelentős sikereket értek el az adóperek területén. A csapat 2016-ban, dr. Harcos Mihály vezetésével számtalan esetben hatékonyan védte meg ügyfeleit az adóhatóságokkal szemben, és ezzel jelentős megtakarítást ért el számukra.
A Deloitte Legal adóperes csapatának eredményessége a proaktív szemléletű érdekképviseleti tevékenységre vezethető vissza. Az adójogvitákra specializálódott csapat több száz bírósági és hatósági eljárás tapasztalataira építve már az adóhatósági eljárás elején kialakítja a hatékony védekezés stratégiáját, figyelembe véve az ügy összes potenciálisan várható kimenetelét és a különböző jogorvoslati lehetőségeket. Ilyen módon képes már az eljárás kezdetén olyan irányba terelni az ügy menetét, ami az ügyfelek érdek-érvényesítése szempontjából a legoptimálisabb.

A Deloitte Legal újszerű piacra lépési stílusa tükröződik abban is, hogy adóperes szakemberei sok esetben sikerdíjas alapon vállalják el az ügyfelek képviseletét a hatóságokkal szemben. A sikerdíj alkalmazása az ügyfél számára világossá teszi, hogy a Deloitte Legal adójogi csapata elhivatott az ügy sikeres kimenetelét illetően és osztozik ügyfeleivel az eljárás kockázataiban.
A Deloitte Legal segít felkészülni az adóhatósági ellenőrzésre és az adóhatósággal szembeni jogorvoslati eljárásokra, továbbá megoldást kínál olyan belső rendszerek kialakítására is, amelyekkel az adóhatósági ellenőrzésekből eredő kockázatok jelentősen mérsékelhetők. A csapat szakértői eredményesen képviselik ügyfeleiket az adóhatósággal szemben indított bírósági jogorvoslati eljárásokban, az elsőfokú peres eljárástól a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásig, továbbá az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokban.
A Deloitte Legal által képviselt ügyeket a Kúria számos esetben elvi jelentőségűnek ítélte, így a csapat munkája közvetlen hatással van a hazai adójogi joggyakorlat fejlődésére.
A Deloitte Legal hisz benne, hogy a multinacionális szervezeteknek olyan jogi tanácsadókra van szükségük, akik napi tevékenységükben és a jelentősebb vállalati események során nemcsak jogi, hanem az azzal szorosan összefüggő pénzügyi és adó vonatkozású kérdéseikkel kapcsolatban is azonnali, komplex, gyakorlati segítséget tudnak nyújtani. Meggyőződésük, hogy a legtöbb ügynek olyan közgazdasági, jogi és adózási aspektusai vannak, amelyek szorosan összefüggnek egymással, és ezért hatékony kezelésükhöz összetett szakértői szolgáltatásra van szükség. Ennek megfelelően a Deloitte Legal a feladatok ellátása során nagy hangsúlyt fektet az ügyek komplexitására, közvetlenül kezeli a könyvvizsgáló, adó vagy pénzügyi szakemberek tudását igénylő kérdéseket.

A képen (balról jobbra): dr. Göndöcz Péter, dr. Harcos Mihály és dr. Erdős Gábor

A képen (balról jobbra): dr. Göndöcz Péter, dr. Harcos Mihály és dr. Erdős Gábor

A Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda csapat tagjai:

• dr. Harcos Mihály

• dr. Huszl Zsuzsanna

• dr. Schütt Attila

• dr. Erdei Márton

• dr. Patyi Eszter

• dr. Takács Diána