Gyakori kérdések

Mikor lehet pályázni 2018-ban?

A Wolters Kluwer Jogászdíj 2018 pályázatra vonatkozóan 2018. május 2-a és 2018. október 10-e 24:00 között lehet a pályázatokat benyújtani. A szervező a benyújtási határidőt meghosszabbíthatja, melyet az eredeti határidő lejártát megelőzően 2 nappal a www.jogaszdij.hu honlapon köteles közzétenni.


Kik pályázhatnak?

A pályázaton jogi egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt egyénileg és csapatban. A pályázó csapatok tagjai között nem jogi végzettségű személyek is lehetnek. (Az adott kategória szponzorálása esetén összeférhetetlenségi előírások szerepelnek a pályázati szabályzatban.)


Milyen kategóriákban lehet pályázni?

 1. Az év jogásza/csapata versenyjog és vállalatfelvásárlás kategóriában
 2. Az év jogásza/csapata adójog kategóriában
 3. Az év jogásza/csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában
 4. Az év jogásza/csapata ingatlanjog kategóriában
 5. Az év jogásza/csapata családjog kategóriában
 6. Az év jogásza/csapata kártérítési jog kategóriában
 7. Az év jogásza/csapata adatvédelem kategóriában
 8. Az év jogásza/csapata compliance kategóriában
 9. Az év jogásza/csapata energiajog kategóriában
 10. Az év jogásza/csapata szellemi alkotások joga kategóriában
 11. Az év jogásza/csapata vitarendezés kategóriában
 12. Az év jogásza/csapata az elvi jelentőségű ügyek kategóriában
 13. Az év jogásza/csapata legal technology kategóriában

A jövő reménységei számára meghirdetett kategóriák (kizárólag jelölés alapján)

Az év fiatal tehetsége

 • joghallgató alkategóriában
 • jogász alkategóriában

Mi a pályázat tárgya?

A pályázati anyagok a pályázati szabályzatban meghatározott időszakban (2017. január 1.–2018. október 10.) megoldott ügyekre, menedzselt projektekre vonatkozhatnak az alábbi kivételekkel:

 • Az év jogásza/csapata elvi jelentőségű ügyek kategóriában a jogalkalmazás egységesítését támogató, elvi kérdést eldöntő, bármely jogterületet érintő, a fent jelzett időszakban szerkesztett formában (pl. BH-ként, EBH-ként, EBD-ként, BDT-ként, KGD-ként, PJD-ként, illetve az ezeket tartalmazó folyóiratokban) megjelent döntés (határozat, állásfoglalás, vélemény) alapjául szolgáló ügy lehet a pályázat tárgya.
 • Az év jogásza/csapata legal technology kategóriában a jogászi munkát támogató, a fent meghatározott időszakban készre fejlesztett, piacra bevezetett új vagy jelentős mértékben megújított technológiai megoldással (pl. szoftver) lehet pályázni. E kategóriánál a jogászi munka hatékonyabbá tételét, a munka minőségének a javítását lehetővé tevő megoldásokat várunk.
 • Az év fiatal tehetsége főkategóriában a jelölt eddigi tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményei, valamint átlagon felüli tudása és kompetenciái.

A korábban benyújtott pályázatok tárgyával azonos üggyel, projekttel, technológiai megoldással nem lehet indulni! Az azonos ügy fogalmára nézve a pályázati szabályzat ad eligazítást.


Csak már lezárt ügyekkel lehet pályázni?

Olyan üggyel lehet pályázni, amelynek legalább már egy lezárt szakasza van (pl. peres ügy esetében elsőfokú ítélet született), illetve az év jogásza/csapata legal technology kategóriában készre fejlesztett és piacra bevezetett technológia megoldásokat várunk. (Az év fiatal tehetsége kategória értelemszerűen kivételt képez e szempontból.)


Egy kategórián belül, a pályázat részeként, egy ügy bemutatására van lehetőség?

Igen, egy pályázat keretén belül egy ügy (projekt, technológiai megoldás) bemutatására van lehetőség. (Az év fiatal tehetsége kategória értelemszerűen kivételt képez e szempontból.) Amennyiben több üggyel szeretnének az adott kategórián belül pályázni, ezt külön-külön pályázat benyújtásával tehetik meg. A pályázatok számát illetően nincs korlátozás.


Egy kategórián belül több üggyel pályáznánk, van erre lehetőség?

Igen, amennyiben több üggyel szeretnének az adott kategórián belül pályázni, ezt külön-külön pályázat benyújtásával tehetik meg, ahogy fentebb említettük. Ez esetben ugyanakkor érdemes átgondolni, megvizsgálni, hogy a pályázatok valamelyike nem illeszkedik-e esetleg egy másik kategóriába is, különös tekintettel a két, jogterülethez nem kötött kategóriára, azaz az elvi jelentőségű ügyek és a vitarendezés kategóriákra.


Mennyiben köti a bírálóbizottságot a pályázó által megjelölt (választott) kategória?

A pályázati szabályzat lehetővé teszi, hogy a bírálóbizottság a pályázó hozzájárulásával az érvényes pályázatot másik kategóriába helyezze át (egy alkalommal). Hozzájárulás esetén a bírálóbizottság döntése végleges.


Milyen pályázatokat várnak az év jogásza/csapata elvi jelentőségű ügyek kategóriában?

Az év jogásza/csapata elvi jelentőségű ügyek kategóriában a jogalkalmazás egységesítését támogató, elvi kérdést eldöntő, bármely jogterületet érintő, szerkesztett formában (pl. BH, EBH, EBD, BDT, KGD, PJD) megjelent döntés (határozat, állásfoglalás, vélemény) alapjául szolgáló üggyel lehet pályázni.


Mindenképpen meg kell adni az ügyfél nevét vagy anonim módon is lehetséges megjelölni?

A pályázatban az ügyfél megnevezése nem szükséges. A bemutatott ügy kapcsán adott minél részletesebb információ azonban hozzájárul az elbírálás sikerességéhez.


Hol találom a pályázati űrlapot?

A pályázati űrlap a www.jogaszdij.hu oldalon, a „Pályázat benyújtása” pontja alatt található. A kitöltött Word dokumentumot kérjük, továbbítsa a jogaszdij@wolterskluwer.com e-mail címre.


Hogyan lehet nevezni „Az év fiatal tehetsége” kategóriában?

Az év fiatal tehetsége kategóriában kizárólag jogász mentor szakmai jelölése alapján fogadunk nevezéseket a Pályázati szabályzat 1.2. pontjában foglaltak alapján, az ott megjelölt alkategóriák valamelyikében. Fontos kiemelni, hogy e kategóriában a pályázatot – a jelölt hozzájárulásával – a mentor nyújtja be.


Ki jelölhető „Az év fiatal tehetsége” kategória keretében?

„Az év fiatal tehetsége – joghallgató” alkategóriában az a személy jelölhető, aki jelenleg jogász szakon folytatja tanulmányait és 2018. október 10-éig nem tölti be a 30. életévét.

„Az év fiatal tehetsége – jogász” alkategóriában az a személy jelölhető, aki jogi diplomával rendelkezik, 2018. október 10-éig nem tölti be a 30. életévét és ugyanezen időpontig nem szerzett jogi szakvizsga bizonyítványt.


„Az év fiatal tehetsége” kategóriában mi a pályázat tárgya?

„Az Év fiatal tehetsége” főkategóriában a jelölt eddigi tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményei, valamint átlagon felüli tudása és kompetenciái képezik a pályázat tárgyát.


„Az év jogásza/csapata legal technology” kategóriában mi a pályázat tárgya?

A jogászi munkát támogató, a pályázati szabályzat 2.1. pontjában meghatározott időszakban készre fejlesztett és piacra bevezetett új vagy jelentős mértékben megújított technológiai megoldás (pl. szoftver) lehet a pályázat tárgya, amely hatékonyabbá teszi a jogászi munkát, javítja annak minőségét.


Hogyan lehet pályázni?

A pályázati anyagokat 2018. május 2-a és 2018. október 10-e között várjuk. A pályázati űrlap a www.jogaszdij.hu oldalon, a „Pályázat benyújtása” pontja alatt található. A kitöltött Word dokumentumot kérjük, továbbítsa a jogaszdij@wolterskluwer.com e-mail címre.


Milyen kötelezettségekkel jár, ha pályázom?

A pályázat benyújtásával a pályázó – „Az Év fiatal tehetsége” főkategória kivételével – pénzügyi kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben pályázatát a bírálóbizottság kategóriánként a legjobb 6 közé sorolja, úgy a Díjátadó Gálán legalább 2 fővel képviselteti magát. „Az Év fiatal tehetsége” főkategóriában, amennyiben a jelöltet a bírálóbizottság annak alkategóriái szerint a legjobb 3-3 közé sorolja, úgy a jelölt az őt jelölő mentorral együtt a Díjátadó Gálán díjmentesen vehet részt.


Hogyan történik a pályázatok elbírálása?

A pályázatot meghirdető Wolters Kluwer Hungary Kft. hatfős bírálóbizottsága minden kategóriában kiválasztja és a – pályázati űrlapon megadott e-mail címen – értesíti a 6 legjobb pályázót. „Az Év fiatal tehetsége” főkategória esetében az előzőekkel ellentétben mindkét alkategóriában a legjobb 3-3 jelölt kiválasztására kerül sor. A kiválasztott jelölteket és mentoraikat a pályázati űrlapon megadott e-mail címen értesítjük.

A nyertes pályázat kiválasztása kategóriánként (alkategóriánként) a jelölti listára került pályázatok közül történik.


Melyek a pályázat elbírálásának szempontjai?

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • az innováció,
 • az ügyfélközpontúság és
 • a példaértékűség,

amely szempontok a pályázatot szervező Wolters Kluwer Hungary Kft. alapvető értékeit is jelentik. Erre tekintettel került sor a bírálati szempontok meghatározására.

„Az év fiatal tehetsége” főkategóriában a jogászi hivatás elsajátítása során elért kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményekkel együtt értékeljük a jelölt kimagasló képességeit (korosztályához viszonyított átlagon felüli tudását és kompetenciáit). A joghallgatókat és a végzett jogászokat külön-külön értékeljük.

Kiemelendő ugyanakkor, hogy a bírálat során a pályázati űrlap mellékletében szereplő, a Díjátadó Gálán ismertetésre kerülő (legfeljebb 350 karakter terjedelmű) összefoglaló, illetve a Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban történő megjelenés céljából készített rövid (legfeljebb 4000 karakter terjedelmű) bemutatkozó és pályázati összefoglaló tartalma nem vehető figyelembe.

Fontos továbbá, hogy csak az alakilag megfelelő pályázatok bírálhatók el érdemben.


Mit jelent az innováció, mint bírálati szempont?

Az innováció körében

a hagyományos jogi tevékenység és gyakorlat megújítását,
a jogásztársadalom széles körét érintő szakmai megoldásokat, valamint
a technikai (pl. műszaki, adminisztratív, módszertani, informatikai) fejlesztések újdonság tartalmát, a jogászi munkában való hasznosságát értékeljük.
Mit jelent az ügyfélközpontúság, mint bírálati szempont?

Az ügyfélközpontúság tekintetében azt értékeljük, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység

 • mennyiben teszi könnyebbé az ügyfél életét,
 • hogyan növeli az ügyfél versenyelőnyét a piacon,
 • milyen széles körét érinti az ügyfeleknek.

Mit jelent a példaértékűség, mint bírálati szempont?

A példaértékűség körében azt vizsgáljuk, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység példaként szolgálhat-e a hivatásgyakorlás szempontjából.


Hogyan történik az eredményhirdetés?

Az eredményhirdetés Díjátadó Gálán, ünnepélyes keretek között történik.


Hol és mikor lesz a Díjátadó Gála?

A Díjátadó Gálát 2018. november 30-án este tartjuk meg. Helyszín: Várkert Bazár.


Milyen öltözködési előírás vonatkozik a Díjátadó Gálán való részvételre?

A Díjátadó Gála esetében a Dress Code: Black Tie.


Mivel jár a díj elnyerése?

 • A kategória nyertese saját felületein, kommunikációjában (logo, levél, névjegykártya, honlap stb.) a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideig jogosult arra, hogy feltüntesse és használja az elnyert címet (pl. „Az év jogásza/csapata versenyjog kategóriában 2018”).
 • A Wolters Kluwer Hungary Kft. a „Wolters Kluwer Jogászdíj” eseményhez kapcsolódóan egyszeri megjelenésű kiadványt publikál, amelyben minden kategória esetén a nyertes kiemelésével felsorolja a kiválasztott 6 legjobb pályázatot és megjelenteti azok rövid összefoglalóját. A kiadványt 2019 első negyedévében megkapja a Wolters Kluwer Hungary Kft. adatbázisában szereplő TOP 1000 cég, illetve minden Magyarországon bejegyzett ügyvéd, kamarai jogtanácsos és az ügyvédi kamarák, valamint egy vezető gazdasági lap előfizetői. A kiadványt a Wolters Kluwer Hungary Kft. promóciós céllal felhasználja rendezvényein.
 • A nyerteseknek a Wolters Kluwer Hungary Kft. bemutatkozási lehetőséget biztosít az általa üzemeltetett szakmai portálokon (www.jogaszvilag.hu, www.ado.hu).

Kik voltak a korábbi jelöltek és díjazottak?

A 2016. és 2017. évi jelöltek és díjazottak a www.jogaszdij.hu honlapon a „Korábbi jelöltek és díjazottak” menüpont alatt érhetők el.