Gyakori kérdések

Mikortól lehet pályázni 2018-ban?

Az idei pályázatokat 2018. május 2. és 2018. október 10. között lehet benyújtani.

Kik pályázhatnak?

A pályázaton a Magyar Ügyvédi Kamara által nyilvántartott ügyvédek, ügyvédi irodák, a Magyarországon a jogtanácsosi névjegyzékbe bejegyzett jogtanácsosok egyénileg és csapatban vehetnek részt. A pályázó csapatok tagjai között nem jogi végzettségű személyek is lehetnek.

Milyen kategóriákban lehet pályázni?

A 2018-as pályázati kategóriákat hamarosan közzétesszük honlapunkon.

Mi a pályázat tárgya?

A pályázati anyagok – Az év fiatal tehetsége kategória kivételével – a pályázati szabályzatban meghatározott időszakban megoldott ügyekre, menedzselt projektekre vonatkozhatnak.

Csak már lezárt ügyekkel lehet pályázni?

Olyan üggyel lehet pályázni, amelynek legalább már egy lezárt szakasz van. (Pl.: peres ügy esetében elsőfokú ítélet.)

Egy kategórián belül a pályázat részeként egy ügy bemutatására van lehetőség?

Igen, egy pályázat keretén belül egy ügy bemutatására van lehetőség. Amennyiben több üggyel szeretnének adott kategórián belül pályázni, ezt külön-külön pályázat benyújtásával tehetik meg. A pályázatok számát illetően idén még nincs korlátozás.

Egy kategórián belül több üggyel pályáznánk, van erre lehetőség?

Igen, amennyiben több üggyel szeretnének adott kategórián belül pályázni, ezt külön-külön pályázat benyújtásával tehetik meg.

Átgondolásra javasoljuk, amennyiben adott kategórián belül több pályázatot nyújtanának be, annak vizsgálatát, hogy adott pályázat nem illeszkedik-e más kategóriába is, különös tekintettel ajánlom szíves figyelmükbe például két, jogterülethez nem kötött kategóriánkat: az elvi jelentőségű ügyek és a vitarendezés kategóriát.

Milyen pályázatokat várnak az Elvi jelentőségű ügyek kategóriában?

Az Elvi jelentőségű ügyek kategóriában a jogalkalmazás egységesítését támogató, elvi kérdést eldöntő, bármely jogterületet érintő, szerkesztett formában megjelent döntés (határozat, állásfoglalás, vélemény) alapjául szolgáló üggyel lehet pályázni.

Mindenképpen meg kell adni az ügyfél nevét vagy lehetséges anonim módon megjelölni?

A pályázatban az ügyfél megnevezése nem szükséges. A bemutatott ügy kapcsán adott minél részletesebb információ hozzájárul az elbírálás sikerességéhez.

Hol találom a pályázati űrlapot?

A pályázati űrlap a www.jogaszdij.hu A pályázatról menüpont Dokumentumok füle alatt található.

Hogyan lehet nevezni az Év fiatal tehetsége kategóriában?

Az év fiatal tehetsége kategóriában kizárólag mentor szakmai jelölése alapján fogadunk nevezéseket. Mentor lehet a Magyar Ügyvédi Kamara által nyilvántartott ügyvéd, a Magyarországon a jogtanácsosi névjegyzékbe bejegyzett jogtanácsos, valamint az egyetemi oktató.

Ki jelölhető az Év fiatal tehetsége kategóriában?

Jelölhető: aki jogi egyetemet végzett vagy jelenleg jogász szakon folytatja egyetemi tanulmányait, 2017. október 15-ig nem tölti be a 30. életévét, illetve ugyanezen időpontig nem szerzett jogi szakvizsga bizonyítványt.

Az Év fiatal tehetsége kategóriában mi a pályázat tárgya?

Az év fiatal tehetsége kategóriában a jelölt eddigi tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményei, valamint átlagon felüli tudása és kompetenciái képezik a pályázat tárgyát.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázati anyagokat 2018. május 2. és 2018. október 10. között a www.jogaszdij.hu honlapon regisztrációt követően lehet feltölteni.

Milyen kötelezettségekkel jár, ha pályázom?

A pályázat benyújtásával a pályázó pénzügyi kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben pályázatát a bírálóbizottság kategóriánként a legjobb 6 közé sorolja, úgy a pályázó a gálaesten legalább 2 fővel képviselteti magát. Az év fiatal jogi tehetsége kategóriában, amennyiben a jelöltet a bírálóbizottság a legjobb 6 közé sorolja, úgy a jelölt, az őt jelölő mentorral a gálaesten díjmentesen vehet részt.

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?

A hat fős Wolters Kluwer bírálóbizottság minden kategóriában kiválasztja és a – pályázati űrlapon megadott e-mail címen – értesíti a 6 legjobb pályázót. A nyertes pályázat kiválasztása kategóriánként a jelölti listára került pályázatok közül történik.

Melyek a pályázat elbírálásának szempontjai?

Az innováció, az ügyfélközpontúság és példaértékűség.

Mit jelent az innováció?

Az innováció körében

  • a hagyományos jogi tevékenység és gyakorlat megújítását,
  • a jogásztársadalom széles körét érintő szakmai megoldásokat, valamint
  • a technikai (pl. műszaki, adminisztratív, módszertani, informatikai) fejlesztéseket értékeljük.

Mit jelent az ügyfélközpontúság?

Az ügyfélközpontúság tekintetében azt értékeljük, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység

  • mennyiben teszi könnyebbé az ügyfél életét,
  • hogyan növeli az ügyfél versenyelőnyét a piacon,
  • milyen széles körét érinti az ügyfeleknek.

Mit jelent a példaértékűség?

A példaértékűség körében azt vizsgáljuk, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység példaként szolgálhat-e a hivatásgyakorlás szempontjából.

Hogyan történik az eredményhirdetés?

Az eredményhirdetés a Díjátadó Gálán, ünnepélyes keretek között történik.

Hol és mikor lesz a Díjátadó?

A Díjátadó Gála 2018. november 30-án este lesz. A díjátadó pontos helyszíne szervezés alatt van.

Mi a DressCode a Díjátadó Gálán?

A DressCodeblacktie.

Mivel jár a díj elnyerése?

  • A kategória nyertese saját felületein, kommunikációjában (logo, levél, névjegykártya, honlap stb.) a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideig jogosult arra, hogy feltüntesse és használja az elnyert címet (pl. „Az év jogásza/csapata versenyjog kategóriában 2017”).
  • A WoltersKluwer Kft. a „WoltersKluwer Jogászdíj” eseményhez kapcsolódóan egyszeri megjelenésű kiadványt publikál, amelyben minden kategória esetén a nyertes kiemelésével felsorolja a kiválasztott 6 legjobb pályázatot és megjelenteti azok rövid összefoglalóját. A kiadványt 2018 első negyedévében megkapja a WoltersKluwer Kft. adatbázisában szereplő TOP 1000 cég, illetve minden Magyarországon bejegyzett ügyvéd és az ügyvédi kamarák, valamint egy vezető gazdasági lap előfizetői. A kiadványt a WoltersKluwer Kft. promóciós céllal felhasználja rendezvényein.
  • A nyerteseknek a WoltersKluwer Kft. bemutatkozási lehetőséget biztosít az általa üzemeltetett szakmai portálokon (jogaszvilag.hu, www.ado.hu).

Kik voltak a tavalyi nyertesek?

A tavalyi év nyertesei az alábbi linken tekinthetők meg: https://jogaszdij.hu/dijazottak/